VOLVER

PROBLEMES D'ÒPTICA GEOMÈTRICA PER A 2n DE BATXILLERAT

1. Un avió i un submarí estan en cert moment en la mateixa vertical. La distància aparent del submarí a l’avió és de 108 m i aquest vola a 100 m per damunt del nivell del mar. Calcula la profunditat a la que està el submarí.

Sol.: 10,66 m

 

2. Un objecte de 10 cm d’altura està a 75 cm d’un espill còncau de 50 cm de radi. Calcula la posició, tamany i naturalesa de la imatge.

Sol.:  s’ = –37,5 cm ; y’= –5 cm, real.

 

3. Amb un espill còncau s’obté una imatge invertida tres vegades més gran que l’objecte. Si la distància objecte-imatge és de 28 cm , a quina distància es troba l’objecte de l’espill i quant val el radi de l’espill ?

Sol.:  R= 21 cm ; s=–14 cm

 

4. Mitjançant un espill còncau d’ 1 m de radi volem projectar sobre una pantalla un objecte lluminós de 2 cm. La pantalla està a 4 m de l’objecte. En quin lloc hem de posar l’objecte i quin tamany tindrà la imatge ?

Sol. :  a 0,55 m ; tamany 16,5 cm

 

5. Un objecte de 3 cm està situat a 12 cm d’un espill convex de 12 cm de radi. Calcula la posició i tamany de la imatge.

Sol. : 4 cm (virtual) i 1 cm

 

6. A quina distància d’un espill còncau de 20 cm de distància focal hem de posar un objecte per tal que la seua imatge real siga el doble de tamany ? Podriem obtenir una imatge virtual i dreta el doble que l’objecte ?

Sol. : 30 cm

 

7. Disposem d’una lent prima planoconvexa (n=1,50) ; la cara esfèrica de la lent té 2 m de radi. Calcula la potència de la lent, i demostra que la potència és independent de la cara per on entre la llum.

Sol. : 0,25 dioptries.

 

8. Una lent menisc convergent de vidre de n= 1,5, té radis de 50 i 100 cm. Si un objecte es situa a 25 cm de la lent, com és la seua imatge, i on es forma ?

Sol. : virtual, dreta i a 28,57 cm

 

9. La imatge real d’un objecte és doble i invertida, i es forma a 20 cm de la lent. Calcula la potència de la lent.

 

10. Volem projectar diapositives a classe. El tamany de la diapositiva és de 5x5 cm  i la pantalla és de 2,5x2,5 m. L’aula té 10 m de llargària ; quina potència haurà de tenir la lent del projector ?

Sol. : 19,6 cm

 

11. Volem obtenir la imatge d’un objecte que siga el doble de tamany que l’objecte amb una lent de +4 dioptries. Si vulguerem obtenir la imatge amb les mateixes condicions amb una lent de +0,5 dioptries, a quina distància hauriem de posar l’objecte ?

Sol. :  8 voltes més llunt.

 

12. Una lent convergent forma la imatge d’un objecte tres voltes major, i si apropem l’objecte a la lent 10 cm la imatge és cinc voltes major que l’objecte.Calcula la distància focal de la lent.

Sol. : 75 cm

 

13. L’ull “normal” veu clarament des de l’infinit fins una distància de 25 cm. Si el diàmetre de l’ull “normal” és de 2,5 cm, quina potència òptica té un ull “normal” ?

Sol. : 2,5 cm< f < 2,22 cm

 

14. Un miope veu borrós més enllà de 0,5 m del seu ull. ¿quin tipus de lent necessita ?

Sol. : – 2 esf

 

15. Les persones de 45 anys necessiten ulleres de prop de +2 dioptries per a poder llegir clarament a 25 cm . Als 50 anys, amb eixes ulleres s’ha d’allunyar el llibre a 40 cm per a poder llegir-lo. Quin tipus d’ulleres necessita ?

Sol. : +3,5 dioptries

 

16. Volem fer una foto d’un elefant que està a 75 m de distància i té una grandària de 4 m. Si la película és de 1,2 cm , quin objectiu s’ha de posar a la càmara ?

Sol. : f=224 mm

 

17. Si volem fer una foto d’un arbre de 5 m d’altura amb una càmara d’objectiu f=120 mm, si la película és de 6x9 cm, a quina distància s’ha de posar la càmara per tal que ixca l’arbre sencer ? a quina distància de la lent es forma la imatge ?

Sol. : 6,8 m i 122 mm

 

17 bis. Repeteix el problema suposant que la película és estàndar (24x35 mm) o APS (18x24 mm).

   

Si vols fer algun comentari pots escriure-lo a la direcció electrònica del departament de Física i Química.

 

TORNAR AL PRINCIPI DE PÀGINA