Cacera de bruixes
Autor:
  Antoni Torres i Yago
Fecha /  Hora:
 11/02/2007
 
Título:  
nº noticia : 79
 
 

 

Cacera de bruixes
Una exposició recorda la persecució de bruixes del país els segles XV-XVII

L'exposició Per bruixa i metzinera, oberta al Museu d'Història de Catalunya, recorda les quatre-centes víctimes de la cacera de bruixes que va haver-hi entre el 1450 i el 1750. Com es pot veure en aquest vídeo, no fou pas la Inquisició la principal responsable d'aquesta matança, sinó el poder local. El 90% de les víctimes eren dones, la majoria immigrants. A l'exposició, s'hi poden sentir transcripcions dels judicis i hi ha herbes amb atribucions màgiques.