Autor:
  Antoni Esteve Hern��ndez
Fecha /  Hora:
 09/04/2009
 
Título:   COMENTARIS DE TEXT 2n BAT
nº documento : 774
 
 Descargar el documento adjunto    (Tamaño 4174 Kb)   ( extensión .rar )
 

A l’atenció de l’alumnat de 2BAT

Ací teniu quatre proves d’accés a la universitat amb el comentari fet.

ATENCIÓ
     ** Com ja vaig comentar en classe, aquestes proves estan solucionades seguint l’esquema clàssic de comentari: Adequació-Coherència-Cohesió. El nostre esquema, com ja sabeu, és un poc diferent però amb el mateix contingut. Per tant un bon exercici és tornar a redactar el comentari seguint el que hem vist en classe i agafant idees de les solucions proposades.

     ** Comprovareu que hi ha textos relacionats amb la Sociolingüística perquè no caiga en l’oblit.

                    Hi ha temps per a tot, fins i tot per trencar l’ou i ballar la mona, recordeu l’alternança de l’estudi amb les altres assignatures i que quan tornem no tindrem massa temps.

Bones vacances
Antoni Esteve

  Responder al documento

      No hay respuestas.