Autor:
  Jos�� Antonio Serrano Oliver
Fecha /  Hora:
 20/01/2017
 
Título:   Sense examen: Per qu s important la classe de hui? Aprenentatge Servei
nº documento : 2841
 
 

Ací facilitem alguns recursos per comprendre la perspectiva de l´aprenetatge servei que genera productes finals d´un impacte real per a  la vida (i l´aprenentatge de l´estudiant) sense examen. Perquè són estratègies connectades amb el context social, desenvolupen les competències d´aprenentatge significatiu permanent i provoquen la investigació-ácció mitjançant l´avaluació compartida amb les rúbriques i el diàleg al si de l´ecosistema educatiu.

a) Entrevista amb J.A. Marina.

b) Fundación Zerbikas.

c) Aprendizaje servicio. Guía de bolsillo.

d) Professora Roser Batlle.

Salutacions cordials

Professor: José Antonio Serrano Oliver

  Responder al documento

      No hay respuestas.