Autor:
  Jos�� Antonio Serrano Oliver
Fecha /  Hora:
 21/01/2016
 
Título:   PORQUE ENSEÑAR ES ELEGIR... y la Escuela Barbiana
nº documento : 2682
 
 

Ací oferim algunes reflexions sobre didàctica, per saber què fem a l´aula.

Orientacions didàctiques, per a desenvolupar les Competències Clau d´Aprenentatge Permanent, per a la comunitat d´aprenentatge que és l´IES L´Assumpció d´Elx.

Què opines?

Didáctica: Con el profesor, Fernando Trujillo.

Carta a una maestra. Los alumnos de la escuela Barbiana.

RICHARD GERVER:los deberes no sirven de nada...

 

  Responder al documento

      No hay respuestas.