Autor:
  Jos�� Antonio Serrano Oliver
Fecha /  Hora:
 01/12/2015
 
Título:   EL REFUGI i LA RE-CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT, DE LA MEMÒRIA... L´ARXIU MUNICIPAL D´ELX PERE IBARRA
nº documento : 2659
 
 

Com sabem, és un espai públic a la mateixa Biblioteca Pública Pere Ibarra.

Qui fou Pere Ibarra?

És un espaimolt interessant, on qualsevol, major dedivuit anys, pot investigar i realitzar preguntes sobre les re-construccions de la societat.

A més té, nombroses fonts digitalitzades, focalitza un document al mes...

Un espai adient, per al nostre aprenentatge, per als amics...per a la família...

Fes un click i estàs dins...Arxiu Municipal Pere Ibarra.

Salutacions cordials.

  Responder al documento

      No hay respuestas.