Autor:
  Jos�� Antonio Serrano Oliver
Fecha /  Hora:
 01/10/2015
 
Título:   El clima o l'oratge...tot és qüestió de pressions
nº documento : 2592
 
 

És veritat, són dos expressions que. de vegades, agafem com a sinónimes però tenen matisos diferents: l'un expressa les característiques constants (a llarg termini) i l'altre les situacions en un moment i en un espai determinat.

En definitiva, els dos responen, entre altres a:  latitut, altitut i localització (presta atenció a les corrents marines!!!).

Estudia amb aquests recursos, del nostre PLE (Entorn d'Aprenenetage Personal), fixa't en aquesta projecció dinàmica...

És a dir, practiques les Competències Claus d'Aprenentatge !!

Endavant !!!

 

  Responder al documento

      No hay respuestas.