Autor:
  Jos�� Antonio Serrano Oliver
Fecha /  Hora:
 21/09/2015
 
Título:   PLE: Entorn Personal d´Aprenentatge. Mapes interactius.
nº documento : 2575
 
 

Amb la urgència Síria, iniciem i recordem els mapes d´Europa.

Atenció: els mapes no són el territori. Distorsions i relacions cartogràfiques

Vigila les tècniques d´estudi. Ànim !!!

  Responder al documento

      No hay respuestas.