Exámenes:
   EXAMEN
                                                            IES L’Assumpció d’Elx
Departament de Valencià
Curs 2006/07
EXAMEN 3a AVALUACIÓ 4rt ESO C
NOM I COGNOMS: ...........................................................................
1.      Han desaparegut els accents d’aquest text. Poseu-los-hi:
“Tantes vegades com havieu parlat de Fatima i en aquell moment no t’apetia entrar en la basilica. Cristina i tu us quedareu assegudes en un banc de pedra sota unes carrasques . Al cap d’un moment, va deixar de ploure. Després, passejant sota els portics que voregen l’esglesia, vas fixar-te en la imatge de la Mare de Deu que hi havia a la façana de l’edifici, amb la corona apomadeta i el gran rosari penjant-li dels canells. Et van cridar l’atenció els ulls de serenitat: tu no volies res mes que aixo.”
 
2.      Ompli els espais buits de les frases següents amb la grafia o grafies corresponents. Si consideres que no cal cap grafia, indica-ho amb el signe:
a)      El trio___f del violonce___ista txec en l’e___tranger ha tingut una gran repercu___ió, un gran ressó, en la pre___sa del seu país.
b)      Per falta de pro___es, el jutge anu___à la sentència que conde__nava el pre___umpte assassí a deu anys de pre__ó.
c)      Hem tro___at una llebre entre al fulla___e quan