Departamento        Panel de control de Profesores                                 Volver IES La Asunción >>


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
11750 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
23869 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
3781 visitas
30 L'alfabet
 
6366 visitas
31 Apòstrof-1
 
9179 visitas
32 Apòstrof-2
 
11701 visitas
33 Demostratius
 
4522 visitas
34 Possessius
 
4108 visitas
35 Separació de síl·labes
 
6438 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
5406 visitas
37 La formació dels femenins
 
4117 visitas
38 La formació del plural
 
4750 visitas
39 L'accentuació
 
5623 visitas
40 L'accent diacrític
 
5541 visitas
41 Dièresi
 
4079 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
11999 visitas
43 Numerals
 
3404 visitas
44 Les bilabials B/V
 
6254 visitas
45 Les palatals
 
3390 visitas
46 Les alveolars
 
9159 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5707 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
8810 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
5591 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
21761 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
3944 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
5139 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
9662 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
9716 visitas
55 Tercera conjugació
 
6352 visitas