Departamento        Panel de control de Profesores                                 Volver IES La Asunción >>


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
11827 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
24049 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
3817 visitas
30 L'alfabet
 
6430 visitas
31 Apòstrof-1
 
9242 visitas
32 Apòstrof-2
 
11752 visitas
33 Demostratius
 
4569 visitas
34 Possessius
 
4146 visitas
35 Separació de síl·labes
 
6478 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
5440 visitas
37 La formació dels femenins
 
4142 visitas
38 La formació del plural
 
4778 visitas
39 L'accentuació
 
5660 visitas
40 L'accent diacrític
 
5580 visitas
41 Dièresi
 
4118 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
12035 visitas
43 Numerals
 
3430 visitas
44 Les bilabials B/V
 
6283 visitas
45 Les palatals
 
3421 visitas
46 Les alveolars
 
9193 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5743 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
8862 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
5633 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
21823 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
3973 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
5176 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
9693 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
9758 visitas
55 Tercera conjugació
 
6388 visitas