Departamento        Panel de control de Profesores                                 Volver IES La Asunción >>


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
12165 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
24933 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
3984 visitas
30 L'alfabet
 
6689 visitas
31 Apòstrof-1
 
9549 visitas
32 Apòstrof-2
 
12019 visitas
33 Demostratius
 
4768 visitas
34 Possessius
 
4328 visitas
35 Separació de síl·labes
 
6672 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
5603 visitas
37 La formació dels femenins
 
4293 visitas
38 La formació del plural
 
4925 visitas
39 L'accentuació
 
5858 visitas
40 L'accent diacrític
 
5733 visitas
41 Dièresi
 
4293 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
12211 visitas
43 Numerals
 
3551 visitas
44 Les bilabials B/V
 
6429 visitas
45 Les palatals
 
3565 visitas
46 Les alveolars
 
9327 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5907 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
9086 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
5784 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
21985 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
4114 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
5324 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
9850 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
9917 visitas
55 Tercera conjugació
 
6550 visitas