700 còpies del documental són distribuïdes
per tot el país el 14 de desembre 2007