Concurs de Música
Guanyador
Respostes


1a pregunta

Fes correspondre cada so amb el seu instrument.

01
A
02
B
03
C
04
D
5
E
06
F
07
G
08
H
09
I
10
J
11
K

2a pregunta:

Escolta els fragments d'estes cançons i digues quin és el nom del tema i el grup musical.

1
2
3
4