Concurs de matemàtiques (Novembre 2002)

Guanyadora

VALERIA CASTRO CASELLA

de 3º ESO C


Preguntes:

1er)  S’han de col·locar les xifres:

1, 5, 10, 25, 50, 50, 100, 100,  200, 200

en els cercles, de manera que la suma de les quantitats de cada tres vèrtexs d’un triangle, sumen la quantitat escrita en ell. A més s’han d’endevinar les quantitats que caldria escriure en lloc de X e Y.

En la resposta a esta pregunta deus indicar clarament que ha de valdre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X e Y


            2n)  Un recipient A conté 1 litre de llet i un recipient B conté 1 litre de cafè. Passem mig litre de llet de A a B; a continuació passem mig litre de la mescla del recipient B a A. Es demana la quantitat de cafè i de llet que hi ha en cada recipient.