Panel de control de Profesores


 

Una col·leció d'exàmens que et poden servir per a practicar.
Recorda a més que la web de l'Institut té un apartat específic amb 
exàmens de les PAU:
http://www.ieslaasuncion.org/selectividad/index.htm 
També pots trobar els exàmens de les PAU, des de juny de 2001 en: 
http://www.ua.es/es/estudios/acceso/logse/curriculo.html

Curso
EXÀMENS de 4t ESO. Matemàtiques Opció B
Adjunto nº. visites
98 2007-08 Examen de Números Reales
.pdf   (53Kb)
1808 visitas

Curso
EXÀMENS de 1r BAT. Matemàtiques Aplicades CCSS I
Adjunto nº. visites
87 2006-07 Funciones trigonométricas. Límites, continuidad, derivadas. Aplicaciones de la derivada. Examen de José Jaime Mas. Resuelto
.pdf   (48Kb)
2171 visitas
79 2006-07 Funciones trigonométricas. Límites, continuidad, derivadas. Aplicaciones de la derivada. Examen de José Jaime Mas. Resuelto
.pdf   (47Kb)
1889 visitas
56 2006-07 Recuperación de Funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Operaciones con funciones. Interpolación. Examen de José Jaime Mas. Resuelto
.pdf   (50Kb)
1383 visitas
55 2006-07 Funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Operaciones con funciones. Interpolación. Examen de José Jaime Mas. Resuelto
.pdf   (49Kb)
1709 visitas
53 2006-07 Polinomios, ecuaciones. Recuperación. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (41Kb)
1352 visitas
52 2006-07 Polinomios, ecuaciones. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (44Kb)
1235 visitas
54 2003-04 Estadística. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (49Kb)
1184 visitas
51 2003-04 Funciones 3ª parte. Recuperación. Aplicaciones de las derivadas. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (52Kb)
1354 visitas
50 2003-04 Funciones 3ª parte. Aplicaciones de las derivadas. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (52Kb)
1157 visitas
49 2003-04 Funciones 2ª parte. Recuperación. Exponencial, logarítmica, límites. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (62Kb)
1105 visitas
48 2003-04 Funciones 2ª parte. Exponencial, logarítmica, límites. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (59Kb)
1174 visitas
47 2003-04 Funciones Recuperación, 1ª parte: concepto de función, rectas y parábolas, dominio, operaciones con funciones, interpolación. Curso 2003-04. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (59Kb)
1108 visitas
46 2003-04 Funciones, 1ª parte: concepto de función, rectas y parábolas, dominio, operaciones con funciones, interpolación. Curso 2003-04. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (54Kb)
1208 visitas
45 2003-04 Polinomios, ecuaciones. Recuperación. Curso 2003-04. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (57Kb)
1182 visitas
44 2003-04 Polinomios, ecuaciones. Curso 2003-04. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (92Kb)
1138 visitas

Curso
EXÀMENS de 2n BAT. Matemàtiques Aplicades CCSS II
Adjunto nº. visites
111 2007-08 Examen de Programación Lineal. Resuelto por José Jaime Mas
.pdf   (74Kb)
5237 visitas
110 2007-08 Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones. Curso 2007-08. Resuelto por José Jaime Mas.
.pdf   (58Kb)
1383 visitas
92 2006-07 Exámen de funciones, continuidad, derivadas. Resuelto por José Jaime Mas
.pdf   (56Kb)
1779 visitas
88 2006-07 Funciones, límites, continuidad, derivadas. Examen de José Jaime Mas
.pdf   (55Kb)
1772 visitas
59 2006-07 Estadística recuperación. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (39Kb)
1132 visitas
57 2006-07 Estadística. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (37Kb)
1146 visitas
40 2006-07 Programación lineal. Curso 2006-07. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (53Kb)
1133 visitas
39 2006-07 Sistemas de Ecuaciones lineales, matrices, determinantes. Curso 2006-07. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (53Kb)
1255 visitas
38 2005-06 Estadística. Recuperación. Curso 2005-06. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (52Kb)
1068 visitas
37 2005-06 Álgebra. Recuperación. Curso 2005-06. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (60Kb)
1079 visitas
36 2005-06 Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes. Curso 2005-06. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (49Kb)
1119 visitas
35 2004-05 Funciones Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (53Kb)
1260 visitas
34 2004-05 Estadística. Recuperación. Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (40Kb)
1101 visitas
33 2004-05 Estadística. Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (42Kb)
1129 visitas
32 2004-05 Programación lineal. Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (49Kb)
1182 visitas
31 2004-05 Sistemas de ecuaciones lineales. Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (39Kb)
1117 visitas
30 2004-05 Matrices y determinantes. Curso 2004-05. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (42Kb)
1172 visitas

Curso
EXÀMENS de 2n BAT. Matemàtiques II (CCNN)
Adjunto nº. visites
89 2006-07 Funciones, límites, continuidad, derivadas. Examen de José Jaime Mas
.pdf   (55Kb)
1553 visitas
60 2006-07 Recuperación de Geometría. Examen de José Jaime Mas. Resuelto
.pdf   (55Kb)
1434 visitas
43 2006-07 Álgebra. Recuperación. Curso 2006-07. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (46Kb)
1363 visitas
58 2006-07 Geometría en el espacio. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (56Kb)
1568 visitas
42 2006-07 Álgebra. Curso 2006-07. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (61Kb)
1335 visitas
41 2006-07 Matrices y determinantes. Curso 2006-07. Examen de José Jaime Mas. Resuelto.
.pdf   (45Kb)
1779 visitas

Curso
EXÀMENS de Selectivitat. Matemàtiques Aplicades CCSS II
Adjunto nº. visites
139 2012-13 PAU Septiembre 2012 (sin resolver)
.pdf   (619Kb)
776 visitas
136 2011-12 Examen de Selectividad junio 2012(resuelto)
.pdf   (1163Kb)
1099 visitas
134 2011-12 Selectividad Septiembre 2011
.pdf   (191Kb)
881 visitas
127 2010-11 Examen de Selectividad junio 2011 (resuelto)
.pdf   (653Kb)
1082 visitas
122 2010-11 Examen de Selectividad Septiembre 2010 resuelto
.pdf   (901Kb)
1165 visitas
123 2009-10 Examen de Selectividad Septiembre 2009
.pdf   (57Kb)
982 visitas
120 2009-10 Examen de Selectividad Junio 2010 (Resuelto)
.pdf   (199Kb)
1305 visitas
113 2008-09 Examen de Selectividad Junio 2009 (Resuelto)
.pdf   (1227Kb)
1465 visitas
109 2008-09 Examen de Selectividad Septiembre 2008 (Resuelto)
.pdf   (605Kb)
1139 visitas
106 2007-08 Examen de Selectividad Junio 2008 (Resuelto)
.pdf   (209Kb)
1142 visitas
99 2007-08 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Septiembre 2007. Resuelto
.pdf   (125Kb)
1332 visitas
97 2006-07 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Junio 2007. Resuelto
.pdf   (108Kb)
1223 visitas
15 2005-06 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Septiembre 2006. Resuelto
.pdf   (110Kb)
1192 visitas
14 2005-06 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Junio 2006. Resuelto
.pdf   (153Kb)
1180 visitas
13 2004-05 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Septiembre 2005. Resuelto
.pdf   (127Kb)
1179 visitas
12 2004-05 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Junio 2005. Resuelto
.pdf   (114Kb)
1164 visitas
11 2003-04 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Septiembre 2004. Resuelto
.pdf   (139Kb)
1195 visitas
10 2003-04 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Junio 2004. Resuelto
.pdf   (140Kb)
1117 visitas
9 2002-03 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Septiembre 2003. Resuelto
.pdf   (139Kb)
1172 visitas
8 2002-03 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Junio 2003. Resuelto
.pdf   (333Kb)
1228 visitas

Curso
EXÀMENS de Selectivitat. Matemàtiques CCNN II
Adjunto nº. visites
138 2012-13 Examen matemáticas II selectividad septiembre 2012
.pdf   (609Kb)
907 visitas
135 2011-12 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2012. Resuelto.
.pdf   (1686Kb)
935 visitas
133 2010-11 Septiembre de 2007 sin resolver
.pdf   (205Kb)
793 visitas
132 2010-11 Septiembre de 2008 sin resolver
.pdf   (62Kb)
760 visitas
131 2010-11 Septiembre 2009 sin resolver
.pdf   (61Kb)
748 visitas
130 2010-11 Examen de Junio 2011 (resuelto)
.pdf   (837Kb)
955 visitas
128 2010-11 Examen de Septiembre 2011
.pdf   (985Kb)
893 visitas
124 2010-11 PAU DE MATEMÁTICAS II. SEPTIEMBRE 2010
.pdf   (557Kb)
1091 visitas
121 2009-10 PAU DE MATEMÀTIQUES II. JUNY 2010
.pdf   (148Kb)
1027 visitas
114 2008-09 PAU MATEMÀTIQUES II (CCNN) JUNY 2009
.pdf   (221Kb)
1441 visitas
108 2007-08 PAU MATEMÁTICAS II. JUNIO 2008
.pdf   (158Kb)
1062 visitas
96 2006-07 Selectividad. Matemáticas II. Junio 2007. Resuelto
.pdf   (179Kb)
1355 visitas
112 2005-06 PAU Matemàtiques II. Juny 2006. Resolt
.pdf   (179Kb)
1109 visitas
29 2005-06 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2006. Resuelto
.pdf   (146Kb)
1297 visitas
27 2004-05 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2005. Resuelto
.pdf   (152Kb)
1058 visitas
26 2004-05 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2005. Resuelto
.pdf   (167Kb)
1087 visitas
25 2003-04 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2004. Resuelto
.pdf   (173Kb)
1006 visitas
24 2003-04 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2004. Resuelto
.pdf   (179Kb)
1005 visitas
23 2002-03 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2003. Resuelto
.pdf   (180Kb)
1005 visitas
22 2002-03 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2003. Resuelto
.pdf   (91Kb)
983 visitas
21 2001-02 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2002. Resuelto
.pdf   (135Kb)
915 visitas
20 2001-02 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2002. Resuelto
.pdf   (173Kb)
991 visitas
19 2000-01 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2001. Resuelto
.pdf   (103Kb)
947 visitas
18 2000-01 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2001. Resuelto
.pdf   (38Kb)
948 visitas
17 1999-00 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Septiembre 2000. Resuelto
.pdf   (26Kb)
964 visitas
16 1999-00 Matemáticas de las Ciencias de la Naturaleza. Junio 2000. Resuelto
.pdf   (119Kb)
1021 visitas