Autor:
  Antoni Torres i Yago
Fecha /  Hora:
 25/01/2007
 
Título:   Exercici de vocals
nº documento : 235
 
 

 

3.      Ompliu els buits de les frases següents amb la vocal adequada:
 
a)      L’__mbaixador del Perú encara no ha arribat.
b)      L’ass__ssinat del primer ministre va commoure el país.
c)      Cal fer una __valuació dels resultats.
d)      El d__vanter centre va marcar dos gols.
e)      El teu germà és r__ncorós?
f)       El fuster env__rnissarà avui l’armari.
g)      Quants tr__balladors té aquesta __mpresa?
h)      Quin dia tan m__rav__llós.
i)        Amb la d__stral va fer __stelles per __ncendre foc.