Documento:
   Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació

EXERCICIS

A. Escriu als espais buits de cada frase les formes adequades dels verbs que hi ha entre parèntesis:

1.     Vols que jo (BATRE) ........................ els ous? No cal, que ja els he (BATRE) ........................ jo adés.

2.     Els metges diuen que segurament (COMBATRE) ........................ l’epidèmia amb èxit en un futur pròxim.

3.     És possible que el públic (PRORROMPRE) ........................ en crits de protesta si tu no li (REBATRE) ........................ els arguments molt contundentment.

4.     No barreges les peres cucades amb les bones perquè es (CORROMPRE) ........................ totes i ja se n’han (CORROMPRE) ........................ prou.

5.     En lloc de dir «s’ha trencat» també podem dir «s’ha (ROMPRE) ........................ ».

6.     Tu calla, que no ........................ (SABER) de què va.

7.     Si no t’estàs quiet (REBR