Documento:
   Segona conjugació: verbs irregulars

 

Segona conjugació

 

Els acabats en –ER, –RE i els verbs DIR i DUR. Es divideix en 3 grups:

A.  Model PERDRE

1.    Verbs amb el radical acabat en b: rebre, concebre, percebre, apercebre, decebre. Quan es tracte de les tres persones del singular del present d’indicatiu o la 2a persona del singular de l’imperatiu, la b passa a p. Present d’indicatiu: rep, reps, rep, rebem, rebeu, reben. Imperatiu: –, rep, reba, rebem, rebeu, reben.

Saber i cabre tenen els presents irregulars. Present d’indicatiu: sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben; cap, caps, cap, cabem, cabeu, caben. Present de subjuntiu: sàpia, sàpies, sàpia, sapiem, sapieu, sàpien; càpia, càpies, càpia, capiem, capieu, càpien.

2.    Verbs amb el radical acabat en c: véncer, convéncer, tòrcer (participi irregular, tort). La 2a persona del present d’indicatiu intercala una e entre el radical i la s: vences, retorces. La