Documento:
   Esquema de les conjugacions regulars

ESQUEMA DE LES CONJUGACIONS REGULARS

 

Es diuen primera, segona i tercera conjugació els tres grups principals en què es divideixen els verbs regulars i que es caracteritzen per la diferent terminació de l’infinitiu:

·          A la primera conjugació pertanyen els verbs acabats en –ar (cantar).

·          A la segona conjugació pertanyen els verbs acabats en –er i en –re (témer; batre), i els verbs dir i dur.

·          A la tercera conjugació pertanyen els verbs acabats en –ir (sentir; partir).

 

Si separem amb un guionet el radical i la terminació de les diferents formes verbals, podem representar amb l’esquema següent