Documento:
   Les perífrasis verbals

LES PERÍFRASIS VERBALS

 

1.    OBLIGACIÓ

 

Formes personals

Haver de + infinitiu

He de fer el dinar