Documento:
   Les alveolars

LES ALVEOLARS

LES GRAFIES DE LA ESSA SONORA

Hi ha dues grafies per a representar-les: S, Z.

Escriurem Z:

·       En posició inicial: zinc, zebra, zero, zèfir, zelós, zodíac, zona, zoològic, zulú,...

·       Entre consonant i vocal: esmorzar, onze, donzella, senzill, pinzell, Alzira, aranzel, benzina, botzina, bronze, salze, alzina...

Excepcions: trans-, derivats de dins- i fons-: transistor, endinsar, enfonsar.

·       En posició final: brunz.

Escriurem S:

·