Documento:
   Les palatals

LES PALATALS

 

1.  EL SO DE CAIXA

Podem escriure X/IX.

 

1.   Escriurem X:               

     A principi de paraula: xèrif, Xixona, Xàtiva...

     Després de “i” i “u” diftongada: guix, disbauxa...

 

2.   Escriurem IX:

    Després de les vocals “a”, “e”, “o” i “u”: caixa, conéixer, peix, coix...

 

2.  EL SO DE GENER

Es pot escriure G, J, TG, TJ.