Documento:
   L'accent diacrític

L’ACCENT DIACRÍTIC

bé, béns (correctament, propietats)

be, bens (corder, cria de l’ovella)

 

be (lletra)