Documento:
   L'accentuació

L’ACCENTUACIÓ

1. Regles de l’accent:

Porten accent gràfic les paraules següents:

·       Agudes: quan acaben en vocal, vocal + s o en, in: camió, marqués, entén.

·       Planes: quan no acaben en les terminacions anteriors: àrab, hòmens, pròleg.

·       Esdrúixoles: totes porten accent: València, guàrdia, pràctica, bústia.

 

2. Tipus d’accents:

En català tenim dos tipus d’accents, segons la vocal siga tancada o oberta: