Documento:
   La formació dels femenins

LA FORMACIÓ DELS FEMENINS

1.    Com a norma general, el femení es forma afegint -a al masculí:

gat: gata                                xic: xica

marqués: marquesa               burgés: burgesa

 

2.    Convé tenir present que com a norma general, els masculins acabats en vocal tònica, fan el femení amb la introducció de una -n- davant de la desinència:

germà: germana                    veí: veïna

 

3.    Has de posar molta atenció perquè de vegades, en afegir la -a del femení, la darrera grafia del masculí corresponent pot modificar-se: