Documento:
   Gènere i nombre de l'adjectiu

 

GÈNERE I NOMBRE DE L’ADJECTIU

 

Generalment, usem per a l’adjectiu les mateixes desinències que per als substantius. No obstant això, cal distingit entre:

 

a)      Adjectius que tenen la flexió completa (tenen quatre formes: femení i masculí, tant en singular com en plural).

b)      Adjectius que NO tenen tota flexió completa: