Documento:
   Separació de síl·labes

 

SEPARACIÓ DE SÍL·LABES

1.   Generalment, a cada vocal li correspon una síl·laba: pà/gi/na.

2.   La partició s’ha de fer per síl·labes fonètiques sense tenir-ne en compte la grafia:

l’es/co/la.

3.   No s’ha de quedar cap lletra sola a final o començament de ratlla; llevat de a (preposició), i, o (conjuncions):

masi/a (incorrecte);   ma/sia (correcte).

4.   Dígrafs, geminacions:

SE SEPAREN                                                                       NO SE SEPAREN

rr    en/càr/rec            tj     cor/ret/ja             &nb