Documento:
   Demostratius

ELS DEMOSTRATIUS I ELS ADVERBIS DE LLOC

1.    Demostratius

Indiquen la proximitat o la llunyania, tant en l’espai com en el temps, respecte del substantiu que acompanyen.

 

 

1a persona

2a persona