Documento:
   Ap˛strof-2

L’APÒSTROF I LA CONTRACCIÓ

1.   Escriu la forma de l’ARTICLE MASCULÍ que correponga a cada paraula:

Ex: l’elefant           l’esnob                       l’individu                    el poder

..... món                 ..... marge                  ..... aire                       ..... espot

..... espia               ..... perill                     ..... onze                     ..... tres

..... pa                    ..... heroi                     ..... 11.453                 ..... humor

..... aeroport          ..... viatge