Documento:
   Ap˛strof-1

ÚS DE L’APÒSTROF

 

1.    S’apostrofen totes les paraules començades per vocal o h muda precedides pels articles el, la i la preposició de:

l’animal, d’Alcoi, l’avaluació.

 

2.    Amb l’única excepció de les paraules femenines començades per i, u àtones precedides de l’article la:

la humanitat, la història, la iniciativa

 

3.    Has de tenir present que algunes paraules comencen per una i consonàntica o h aspirada. En aquests casos com que la lletra inicial és una consonant no podem apostrofar. Hi ha una impossibilitat fonètica:

el iogurt, la hiena, el ioga; el hall, escena de Hamlet, l’illa de Hawaii