Documento:
   L'alfabet

 

 

L’ALFABET

 

1.      Lletres simples

L’alfabet consta de vint-i-sis lletres simples: cinc vocals i vint-i-una consonants:

 

LLETRES

NOMS

EXEMPLES

a

a