Panel de control de Profesores


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
10822 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
21704 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
3227 visitas
30 L'alfabet
 
5588 visitas
31 Apòstrof-1
 
8255 visitas
32 Apòstrof-2
 
10807 visitas
33 Demostratius
 
3926 visitas
34 Possessius
 
3632 visitas
35 Separació de síl·labes
 
5890 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
4885 visitas
37 La formació dels femenins
 
3714 visitas
38 La formació del plural
 
4360 visitas
39 L'accentuació
 
5102 visitas
40 L'accent diacrític
 
5060 visitas
41 Dièresi
 
3524 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
11455 visitas
43 Numerals
 
3050 visitas
44 Les bilabials B/V
 
5774 visitas
45 Les palatals
 
2966 visitas
46 Les alveolars
 
8769 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5279 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
8231 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
5169 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
21019 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
3568 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
4661 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
9128 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
9109 visitas
55 Tercera conjugació
 
5844 visitas