Panel de control de Profesores


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
10185 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
20454 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
2895 visitas
30 L'alfabet
 
5098 visitas
31 Apòstrof-1
 
7744 visitas
32 Apòstrof-2
 
9482 visitas
33 Demostratius
 
3642 visitas
34 Possessius
 
3392 visitas
35 Separació de síl·labes
 
5584 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
4619 visitas
37 La formació dels femenins
 
3480 visitas
38 La formació del plural
 
4164 visitas
39 L'accentuació
 
4792 visitas
40 L'accent diacrític
 
4848 visitas
41 Dièresi
 
3296 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
11137 visitas
43 Numerals
 
2868 visitas
44 Les bilabials B/V
 
5571 visitas
45 Les palatals
 
2760 visitas
46 Les alveolars
 
8544 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5071 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
7904 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
4951 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
20650 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
3393 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
4410 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
8909 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
8757 visitas
55 Tercera conjugació
 
5625 visitas