Panel de control de Profesores


 

Podeu trobar apunts per preparar les proves de la Junta Qualificadora dels nivells Elemental i Mitjà al Departament de Prova.

Apunts per preparar els exàmens de la Junta Qualificadora
Adjunto nº visitas
26 Apunts per a preparar l'examen del nivell elemental
.doc   ( 1489 Kb )
10014 visitas
27 Apunts per preparar el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.doc   ( 2670 Kb )
20151 visitas

Apunts i exercicis de gramàtica
Adjunto nº visitas
28 Índex
 
2848 visitas
30 L'alfabet
 
4972 visitas
31 Apòstrof-1
 
7638 visitas
32 Apòstrof-2
 
8985 visitas
33 Demostratius
 
3575 visitas
34 Possessius
 
3305 visitas
35 Separació de síl·labes
 
5523 visitas
36 Gènere i nombre de l'adjectiu
 
4544 visitas
37 La formació dels femenins
 
3400 visitas
38 La formació del plural
 
4113 visitas
39 L'accentuació
 
4719 visitas
40 L'accent diacrític
 
4792 visitas
41 Dièresi
 
3233 visitas
42 Exercicis de l'accent i la dièresi
 
11044 visitas
43 Numerals
 
2816 visitas
44 Les bilabials B/V
 
5524 visitas
45 Les palatals
 
2713 visitas
46 Les alveolars
 
8498 visitas
47 Les perífrasis verbals
 
5000 visitas
48 Quadre de pronoms febles
 
7816 visitas
49 Combinació de pronoms febles
 
4878 visitas
50 Exercicis de pronoms febles
 
20524 visitas
51 Conjugació dels verbs irregulars
 
3337 visitas
52 Esquema de les conjugacions regulars
 
4341 visitas
53 Segona conjugació: verbs irregulars
 
8846 visitas
54 Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació
 
8662 visitas
55 Tercera conjugació
 
5547 visitas